Wymagania dotyczące instalacji

1. Zwróć uwagę na ostrożne obchodzenie się.

2. Nie instaluj produktu w miejscach korozyjnych, łatwopalnych i wybuchowych;

3. Surowo zabrania się używania jakichkolwiek kwaśnych lub zasadowych klejów do mocowania produktu. Wymagane są neutralne kleje;

4. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem, należy odciąć zasilanie podczas procesu instalacji, debugowania i przenoszenia;

5. Zapewnić prawidłowe i niezawodne połączenie wszystkich połączeń;

6. Produkt wymaga środowiska antykorozyjnego, takiego jak unikanie wilgoci, kropli wody lub innych niekorzystnych elementów.

7. Taśma LED i akcesoria nie mogą być ściskane ani składane;

8. Części przewodzące PCB nie mogą zostać uszkodzone podczas instalacji;

9. Instalacja musi być zgodna z normami bezpieczeństwa elektrycznego. Taśma LED może być instalowana tylko przez Profesjonalistów;

10. Upewnij się, że zasilanie przekształca obciążenie robocze za pomocą transformatora;

11. W przypadku instalacji na powierzchni metalowej lub przewodowej należy zapewnić ochronę izolacyjną w obszarze styku;

12. Zwrócić uwagę na polaryzację dodatnią i ujemną, zapewnić prawidłowe podłączenie, aby uniknąć uszkodzenia taśmy LED;

13. Podczas instalacji należy unikać elektryczności statycznej.

3585-202306041737246047.png

Pobierz najnowszą cenę? Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe (w ciągu 12 godzin)